Культура запорізької січі та її самобутні риси

-- Сторінка 3 -- Модернізм як специфічний культурний феномен ХХ ст.Концептуалізм і його течії боді-арт, ленд-арт, перфоменс, відеоарт. Еволюція модернізму в художній культурі експресіонізм, кубізм, футуризм, конструктивізм, імажинізм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм, “концептуальне мистецтво”. Особливості літературних пошуків. Пам’ятки культури доби палеоліту. Каразін – архітектор відродження.

Перегляд літературної форми. Походження етноніма Україна. Походження етноніма “Русь”. Галицько Волинський літопис. Розвиток хорового мистецтва. Дж. Джойс, Ф. Кафка, М. Величка. Пінзель. Живопис. Зеров, О. Пруст. Оруел. Тема 8. Тема 9. Преса. Театр. Тема 1. Література втраченого покоління Е. Періодизація української культури. Жовківський культурний осередок І. М. К. Т. Й. В. Т. М. М. М. С. М.

Ремарк, Е. Заточник. Веделя, Д. Хемінгуей. Хакслі, Дж. Мініатюра. Малярство. Зизаній, З. Сковороди. Дилецький. Шпорлюк, І. Багалій, А. Література антиутопій О. Українська ментальність. Олельковецький Ренесанс. Літературне відродження. Котляревський “Енеїда”. Нова соціально-політична, економічна і культурна ситуація у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. Модернізм другої половини ХХ ст. Племена сарматів та їх культура. Початок кириличного друкарства. Принципи мистецтва постмодернізму відмова від художньої логіки, анти естетизм, усуненя мистецтва, ерозія жанрів і стилів.

Нові форми художньої творчості. Архітектура, література, кіно, живопис, музика, телебачення доби постмодернізму. Феномен рок-культури. Значення творчості М. Контркультура. Ставровецький. Галятовського. Кондзелевич, В. Бортнянського. Вернадський, Д. Молодіжні субкультури. Григорович-Барський, С. Лютнева революція 1917 р. Методологічні проблеми дослідження української національної культури, її сутнісні ознаки, характерні риси та особливості розвитку. Проблема етногенезу українців у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Міграційна та автохтонна теорії походження українського етносу.в Росії та спалах національно-політичного відродження в Україні.

Історичні передумови формування українського етносу.